فروش ویژه

#content-wg-725ad1e4d7222e614164e7deddb5a9b8 .progress-bar{
background-color: #00bfa5;
}

#content-wg-header-725ad1e4d7222e614164e7deddb5a9b8 a.archive ,#content-wg-725ad1e4d7222e614164e7deddb5a9b8 .carousel-indicators li.active, #content-wg-725ad1e4d7222e614164e7deddb5a9b8 .product-info .feature-daels-price{
background-color: #00bfa5;
}
#content-wg-725ad1e4d7222e614164e7deddb5a9b8 .product-info .box-title span,#content-wg-725ad1e4d7222e614164e7deddb5a9b8 a:hover, #content-wg-725ad1e4d7222e614164e7deddb5a9b8 .carousel-inner .carousel-item .discount-percent{
color: #00bfa5;
}
#content-wg-725ad1e4d7222e614164e7deddb5a9b8 .carousel-indicators li::before{
border-color: transparent #00bfa5 transparent transparent;
}
#content-wg-725ad1e4d7222e614164e7deddb5a9b8 .carousel-inner .carousel-item .discount-percent{
border-color: #00bfa5;
}

سبد خرید

به علت نوسانات بازار لطفا قبل از خرید از موجود بودن و بروز بودن قیمت کالا اطمینان حاصل فرمایید تلفن : 07642223507 واتساپ : 09026836618
+ +